Kukurica cukrová ADIKA F1 5g SEMO

Stredne skorá, Zea mays

0,89 

Na sklade

Skorý hybrid vhodný na priamy konzum, mrazenie aj konzervovanie, vyniká kvalitným žltým zrnom s vysokým obsahom cukru. Rastlina je vysoká 180 – 200 cm, tvorí 1 – 2 hrubé klasy s vysokým podielom zrna – priemerne 18 radov na klase. Takmer neodnožuje. Odroda vykazuje dobrú odolnosť proti fusariózam. Výsev koncom apríla alebo začiatkom mája, zber 94 – 100 dní od výsevu, od konca júla do konca septembra v mliečnej zrelosti. Teplomilná zelenina s vysokými nárokmi na vlahu. Odporúčaná hustota porastu je 65 – 70 tis. rastlín na hektár. Z dôvodu nedostatku osiva odrody ADIKA F1 je do sáčkov dočasne balená náhradná odroda AVICENA F1.

Pestovanie

Teplomilná zelenina s vysokými nárokmi na vlahu. Vyžaduje výhrevné, hlboké, piesčito hlinité pôdy. Vysievame začiatkom mája do riadkov 70 cm vzdialených. Po vzídeni vyjednotíme na 25 cm. Cukrovú kukuricu zbierame v mliečnej zrelosti, pukancovú kukuricu zbierame celkom vyzretú. 1 g osiva obsahuje 3 – 10 semien.  

Hmotnosť 0.005 kg

×