Tuby, vklady, kahance, cintorínová výzdoba a vonné sviečky