Bezchemická ochrana orecha kráľovského

vrtivka orechová

Pri pestovaní orechov v režime bez rezíduí zohrávajú roľu všetky pestovateľské technológie v ochrane rastlín. Dôležité z pohľadu ochrany je výber odrody. Citlivá odroda na choroby prípadne škodcov môže znemožniť ekologické pestovanie. Optimalizáciou pestovateľských prvkov, ako je výživa, obrábanie pôdy, polievanie, dosiahneme dobrú kondíciu pestovaných rastlín a tým položíme základy ochrany.

Nepísaným zákonom a základom v ekologickom pestovaní a zároveň prvotnou úlohou je PREVENCIA. Oplatí sa občas kontrolovať rastliny, poškodené alebo napadnuté časti rastlín odstrániť, zdroje infekcie lokalizovať a čím rýchlejšie a precízne odstrániť. Vždy je chvályhodné popozerať i okolité susedné porasty, kontrolovať a tým zabezpečiť úspešnosť ochrany.

Najdôležitejším prvkom úspešného pestovania je včasné a presné zistenie škodcov. Na sledovanie škodcov najčastejšie používame Kompletné lapače proti vrtivke čerešňovej a orechovej 6 ks/bal BIOTOMAL. Pozorne sledujeme výkyvy počasia, čo nám značne pomáha pri predchádzaní chorôb na každom druhu ovocia.

Pri používaní biologických prípravkov musíme vedieť, že v niektorých prípadoch sa využívajú prípravky s kontaktným účinkom. No základom tejto ochrany je preventívne ošetrenie rastlín a tým včasné ošetrenie skrytých škodlivých činiteľov.

DOBRÁ RADA: Nezabudnite, že niektoré oleje prípadne vysoké dávky medi alebo síry môžu popáliť rastliny pri neodbornom používaní. Preto treba vyberať prípravky s menším obsahom medi ako napr. CuproTonic 100ml, ktoré pri vyšších tlakoch choroby, miešame s látkou, ktorá posilní zdravotný stav rastlín ako Imunofol 100ml alebo Chitopron 5% 100ml.

Ochrana orechov proti chorobám

Výskytu agrobaktérií na koreňoch vieme predísť s ošetrením koreňového balu pred sadením s prípravkom Trifender 3x10g. Nezabudnime, preventívne riešenia sú vždy úspešnejšie ako už priama ochrana neskoršie.

Na viacerých miestach sa stretávame s baktériovou škvrnitosťou na listoch, letorastoch a neskoršie aj na plodoch. Spôsobuje ju baktéria Xanthomonas campestris pv. junglandis. Choroba sa šíri počas vlhkého a teplého počasia. Cez kvitnutie sa odporúča ošetriť prípravkom Chitopron 5% 100ml. Hlavne keď je daždivé počasie. Na ochranu využívame prvotne prípravky, ktoré posilňujú obranný systém priamo v rastlinách. Prípravky Chitopron 5% 100ml alebo Imunofol 100ml dokážu prebudiť imunitný systém v rastlinách. Bez zapnutia imunitného systému sú meďnaté prípravky menej účinné. Druhým nenahraditeľným prípravkom je CuproTonic 100ml, ktorý funguje na základe cukru do ktorého je ukrytá znížená dávka medi a zinku.

Prečo CuproTonic 100ml?

Prípravok CuproTonic 100ml s 5,3% medi a 1% zinku, ale tak špecificky upravenej aby ho rastliny dokázala prijať priam okamžite. Keďže každý atóm medi a zinku je zabalený do cukru, choré bunky súťažia o cukor so zdravými bunkami, choré bunky pažravo dostanú do seba všetky cukry s meďou a zinkom, otrávia sa a tým dokážeme elegantne zastaviť chorobu. Množstvo medi a zinku v CuproTonic 100ml je presne tak nastavené aby ho zdravé bunky mali dostatok ako výživu a mohli sa ďalej a lepšie sa rozvíjať.

Baktériová škvrnitosť orecha

Keď je tlak choroby vysoký a jar príliš vlhká je dobré ošetrovať v 7-10 dňových intervaloch prípravkom CuproTonic 100ml. Počas kvitnutia v nepriaznivom počasí samostatne prípravkom Chitopron 5%. Pri nižšom tlaku choroby v období keď je jar suchá, stačí ošetrovať v 10-14 dňových intervaloch. V priemernom roku stačí robiť ošetrenia do polovice júna.

Ďalšou najviac sa vyskytujúcou chorobou je hnednutie listov orecha ( Gnomónia orecha kráľovského ). Spôsobuje ju huba Gnomonia leptostyla. Útočí vo vlhkom počasí. Ochranu začíname pred opadom listov ešte na jeseň postrekom prípravkom CuproTonic. V tomto prípade väčšou dávkou ( 50ml/10l ). Oplatí sa miešať s prípravkom BorOil 50ml FLORASERVIS ( 50ml/10l ). Po opade listou ich treba pozbierať a kompostovať. Podobný postup treba zvoliť aj pri obaloch orechov. Je možné ešte listy a obaly postriekať prípravkom Trifender 3x10g a tým pádom sa rozpadnú aj so zárodkami húb. Ešte ich môžeme zaorať do pôdy. Na jar s ochranou pokračujeme ešte pred pučaním opäť postrekom CuproTonic 100ml dávkou 50ml/10l. AJ tu sa oplatí miešať s prípravkom BorOil ( 50ml/10l ).

Počas vegetácie robíme preventívne ošetrenia. Prvé ošetrenie pri otváraní púčikov koncom marca začiatkom apríla s meďnatým prípravkom ( PlantTonic + CuproTonic 100ml ). Pred kvitnutím v strede apríla CuproTonic miešať s EndoBac, tento postrek sa oplatí opakovať v daždivom období po 7-10 dní, pri suchom období stačí po 10-12 dňoch. Počas vegetácie ošetrujeme porasty čo najrýchlejšie po daždi do 3 dní. Tento zásah i keď prší môžeme považovať za bezpečnú ochranu do 5 dní.

Hnednutie listov orecha – Gnomónia orecha

Ochrana proti škodcom

Na oplodí orechov škodí Vrtivka orechová ( Rhagoletis completa ). Do Európy sa škodca dostal zo Severnej Ameriky, na Slovensku bol objavený v roku 2012. Dospelé jedince sa objavujú v júli až auguste, samičky nakladú vajíčka na zelené oplodie pod kožu plodov. O 3 až 7 dní sa z nich vyvinú larvy, ktoré sa kŕmia šupkou obvykle 3 až 5 týždňov. Zakuklia sa v pôde pod stromami a prezimujú v štádiu kukly. Z nich sa vyvinú dospelé muchy a história sa opakuje. Muchy sú schopné preletieť veľké vzdialenosti ( uvádza sa i 300km/rok ). Na rôzne územia ich zanáša aj vietor a dážď.

Z ochranných mechanických opatrení je dôležité odstraňovanie a likvidácia chorých plodov, kyprenie pôdy pod stromami. S postrekmi počas vegetácie sa odporúča začať v čase náletu dospelých múch ( sledovať s Kompletné lapače proti vrtivke čerešňovej a orechovej 6 ks/bal BIOTOMAL ), t.j. začiatkom júla, a ošetrenie opakovať v7- až 10-dňových intervaloch až do obdobia cca 1 mesiac pred zberom, t.j. približne do októbra. Ak samičky nakladú vajíčka po tomto termíne, z nich vyvinuté larvy už nemajú dostatok času na ďalší vývin a nezakuklia. Strieka sa biologickými prípravkami s účinnou látkou Spinosad ( Spintor 6ml ) prípadne iným insekticídom ( MOSPILAN 20 SP 0,6g, SANIUM System 50ml ) pomiešané s atraktantom Combi-protec ® 1dl. CombiProtect zvýši účinok o 30 až 50% efektívnosti. Posledný postrek ( v septembri, v októbri ) pod stromy je potrebné urobiť najmä v oblastiach kde sa vrtivka orechová vyskytla v hojnejšom počte a je prítomná už dlhšie i v minulých rokoch. Prípravkom BORA 100g BIOTOMAL. Prípravok Bora s účinnou látkou Beauveria bassiana je vhodný na likvidáciu lariev v pôde. Po ošetrení vyčistí pôdu od lariev až na 60-80%. Prípravok aplikujeme na začiatku augusta, keď sa už larvy sťahujú do pôdy. Následná aplikácia prvý týždeň septembrový. Postrekovať na pôdu v daždivom období, prípadne zaliať po ošetrení, aby bola pôda mokrá a huba dokázala rýchlim vývojom zničiť padnuté larvy. Po opakovaní na jar v máji, prípadne v júni v daždivom počasí zvýši účinok až na 90%. Hovorí sa o tom ako ako o najlacnejšej a najúčinnejšej ochrane.

DOBRÁ RADA: keď necháme kvitnúť kvety, bylinky okolo stromov a takto prilákame užitočné organizmy, tie nám budú pomáhať s ochranou proti voškám a iným škodcom

Veľakrát vidíme akoby bublinkové listy, ktoré sú vlastne napadnuté s roztočmi. Riešenie proti roztočom ( vlnovník orechový – Eriophyes erineus a vlnovník ovocný – Eriophyes tristiata ) trvá najdlhšie. Trvalým riešením je nasadenie dravého roztoča Typhlodromus pyri. Prvý rok len štartuje s rozmnožovaním a nevidno veľké zmiznutie napadnutých listov. Síce môže trvať i viac rokov kým dravý roztoč kolonizuje všetky konáre, hlavne na viacročných obrovských stromoch, ale natrvalo zabezpečí riešenie proti týmto škodcom.

Štítničky musíme brať vážne, ťažko sa ošetruje proti nim kvôli veľkosti stromov. Ochranu proti štítničke začíname už pre pučaním umývacím postrekom BorOil 50ml FLORASERVIS miešať so sírou, Sulka – K 1l alebo meďnatým prípravkom.

×