Drenážné a dekoračné materiály, posypové materiály

Pomocný materiál pri presádzaní, sadení rastlín, na úpravu vlastností substrátov, pri zimnej údržbe.