Posypová soľ

Používa sa na zimnú údržbu chodníkov a ciest.