Posypová soľ 10kg

Posypový materiál na odstránenie poľadovice prípadne zmrznutého snehu.

4,60 

Na sklade

Charakteristika produktu:

  • chlorid sodný NaCl s vyšším podielom menších soľných zŕn
  • obsahuje protihrudkujúcu prísadu, ktorá zabraňuje stvrdnutiu počas uskladnenia
  • posypová soľ je špecifickým druhom priemyselnej soli
  • používa sa spolu s inými inertnými materiálmi na odstránenie snehu, zbytkového snehu a poľadovice z pozemných komunikácií
  • z hladiska vplyvu na životné prostredie je posypová soľ na úrovni iných zdrsňujúcich materiílov. Na rozdiel od nich však dokáže operatívne s ďaleko menšou spotrebou nerastných zdrojov zaistiť bezpečnú prevádzku na pozemných komunikáciách

Aplikácia:

  • aplikuje sa priamo rovnomerným posypom
  • používa sa na priamy chemický posyp jazdných a peších komunikácií pri zimnej údržbe, kde pomáha k odstráneniu snehu a poľadovice

Účinnosť:

Ukazovateľom účinnosti posypového materiálu je jeho eutetický bod, teda najnižšia teplota, pri ktorej sa látka ešte môže rozpúšťať vo vode. U chloridu sodného nie je táto hodnota jednoznačne stanovená, ale väčšinou sa aplikuje do teploty -10°C. Optimálna účinnosť je cca do -7°C.

UPOZORNENIE:

Posypová soľ nie je vhodná na potravinárske účely!!

Hmotnosť 10 kg

×