Piesok

Kopaný piesok žltej farby, vhodný na detské pieskoviská a ihriská