Pemza

Pemza prírodný materiál vulkanického pôvodu.