Vodnár VLOČKA jazierka 1l

Prípravok na odstránenie zelenej vody a fosfátov z jazierka.

12,90 

Na sklade

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →

Prípravok na odstránenie zelenej vody a fosfátov z jazierka.

Látka po aplikácii vo vode vytvorí jemnú zrazeninu, ktorá pomaly sedimentuje, pričom na seba viaže iné pevné častice (zelené riasy, sinice, atď. ) a vo vode obsiahnutý fosfor.

Zelený zákal jazierka spôsobený jednobunkovými riasami a sinicami je možné odstrániť pomocou prípravku VLOČKA jazierka.

Zníženie obsahu fosforu vo vode je kľúčové k obmedzeniu rozvoja rias a toxických siníc.

Pôsobenie:
VLOČKA jazierka sa pri styku s vodou rozkladá a vznikajú tak látky, ktoré reagujú s nečistotami vo vode.
Nabaľujú na sebe jemné čiastočky nečistôt a vznikajú väčšie vločky, ktoré je možno ľahko odstrániť.
Vločky sedimentujú alebo plávajú na hladine, odkiaľ sa odstránia skimmerom alebo jemnou sieťkou.
Voda po odstránení týchto nečistôt znovu získava iskru a pôvodní jas.

VLOČKA jazierka odstraňuje fosfor za vzniku nerozpustného fosforečnanu, ktorý sa spolu s nečistotami uzavrie v sedimente.
Odtiaľ ho odsajeme vysavačom alebo filtráciou.

Dôležité upozornenie pre aplikáciu:
Tvrdosť vody musí byť vyššia ako 7° dGH a pH v intervalu 6,5-8.
Ryby radšej odlovte do oddelenej nádrže s rovnakou vodou z rybníčka, aby ste ich nevystavili náhlej zmene prostredia!
Pokiaľ ich nemôžete odloviť, preveďte celú operáciu počas dňa, keď môžete chovanie rýb pozorovať a zasiahnuť.
Postrekujte hladinu vodou kvôli prevzdušneniu.
Zaistite dostatočné prekysličenie a cirkuláciu vody v jazierku.
Niektoré citlivé druhy rýb žijúcich pri dne môžu byť vnímavejšie k prípravku.
Sediment z rybníčku odsajte vysavačom alebo guľou tak, aby sa nevracal späť do vody.

Pri testovaní vody, papierovými páskami sa často meria tvrdosť v častiach na milión (ppm), kde jedna časť na milión je definovaná ako jeden miligram uhličitanu vápenatého (CaCO3) na liter vody.
V dôsledku toho, 1° dGH odpovedá 17,848 ppm, pretože CaCO3 má molárnu hmotnosť 100,0875 g/mol.

O Vločkovaní:
Vločkovanie je dramaticky rýchly zásah do prostredia, na ktoré si ryby behom zanesenia vody riasou a sinicami zvykali postupne behom dní až týždňov.
Aj keď sa podobné zásahy robia na veľkých nádržiach (priehrady či jazerá) bez negatívnych následkov na rybiu populáciu, záhradné rybníčky sú rádovo menšie a koncentrácia rýb naopak značne vyššia než v priehradách.
Stlačenie rias ku dnu rybníčka prevedieme naopak násilne behom niekoľkých hodín, kde sa môže zmeniť celá rada parametrov vody, ktoré môžu byť pre ryby fatálne.
Môže to byť dôsledok lokálnej zmeny pH, keď sa z väzby uvoľní amoniak NH3 pri pH nad 9 alebo jednoduché formy hliníku pri pH pod 5,8.
Môže to byť deficit kyslíku nad ránom, keď ho spotrebovávajú tak rastliny, ako aj ryby a už večer by ho mali ryby tak akurát pre seba. Nejasný je aj vplyv mikrovločiek na žiabre rýb a ich možné zanesenie.
Nízka alkalita nedokáže účinne veľkým výkyvom pH zabrániť.
Nakoniec nie je možné ani vylúčiť uvoľnenie toxínov siníc a rias pri ich násilnom stlačení a nahromadení.

Návod k použití:
Dávkovanie je závislé predovšetkým na kvalite upravované vody.
Dávkujte 20–40 ml/m3 podľa miery znečištenia.
Aplikácia sa robí u malých plôch z polievacej krhle, doporučené riedenie 1:5–1:10.
Bezprostredne po aplikácii je nutné zaistiť dokonalé premiešanie.
V prípade už rozvinutého fytoplanktonu sa po aplikácii môže na hladine zhlukovať vyvločkovaní fytoplankton, táto vrstva sa časom rozpadá a sedimentuje.
Proces je možné urýchliť striekaním vodou.
Vzniknutú vrstvu kalu odstráňte jazierkovým vysávačom alebo dnovou guľou do filtrácie.

Hmotnosť1 kg

Iné produkty z tejto série

×