Plastové sadbovače, zakoreňovače a výsevné misky

Plastové nádoby používané na predpestovanie a výsev rastlín.