RATIMOR 150g zrno

Obilná nástraha je požerový nástraha k jednorazovému hubenie potkanov, krýs, myší domácich a na hrabošovité hlodavce v komunálnej sfére.

3,90 

Na sklade

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →
Karta bezpečnostných údajov

Obilná nástraha je požerový nástraha k jednorazovému hubenie potkanov, krýs, myší domácich a na hrabošovité hlodavce v komunálnej sfére.

Nástrahy umiestniť do neprístupných miest pre deti, domáce zvieratá, najlepšie do trubiek, staničiek a podobných krytých miest.

Prípravok obsahuje horké činidlo, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka.

Uchovávajte mimo dosadí detí.

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď. špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.

Pozor! Obsahuje antikagulant bromadialon! Uchovávajte mimo dosahu detí a nezaučenej osôb.

Zákaz používania prípravku vo voľnej prírode tak, aby aplikácia neohrozila voľne žijúce živočíchy a životné prostredie.

Liek nesmie byť požitý inak, než ako je uvedené v návode na použitie!

Návod na použitie a dávkovanie: Ratimor obilnú nástrahu používame ako rodenticíd v skladoch s poľnohospodárskym prevádzkou, v domácnosti, v pivnici, v okolí dier, pozdĺž múrov rod. domov, chát a síce pre:

-hubení čiernych potkanov (Rattus rattus), šedivých potkanov (Rattus norvegicus), krýs: v množstve 1 až 5 kôpok s hmotnosťou asi 20 (20 g zodpovedá 2 polievkovým lyžiciam) na niekoľko miest.

– Hubenie myši domáci: v množstve 1 až 3 kôpok s hmotnosťou asi 10 g (10 g zodpovedajúcej 1 polievkovej lyžici) na niekoľko miest.

Účinné aj na hrabošovité hlodavce v komunálnej sfére.
Aplikovanej nástrahy kontrolovať a dopĺňať v miestach ich odberu.

Nástrahy umiestniť do neprístupných miest pre deti, domáce zvieratá, … (najlepšie do trubiek, staničiek a podobných skrytých miest).

Mechanizmus účinku: Bromadialon patrí medzi koagulačné jedy.

Po požití znižuje zrážanlivosť krvi a zvyšuje priestupnosť krvných ciest a zasiahnutý hlodavec hynie vnotřním vykrvácaním.
Ratimor pôsobí už jednorazovým použitím nástrahy, je veľmi dobre prijímaný a úhyn nastáva medzi 3-10. dňom po prijatí smrteľné (letálne) dávky.

Nástraha nevyvoláva obranný reflex.

Bezpečnostné opatrenia: Pri práci s nástrahou používajte ochranný odev a gumové rukavice a topánky.

Pri práci nie je dovolené jesť, piť alebo fajčiť. Po práci a pred jedlom sa dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.

Príznaky otravy: krátko po požití nevoľnosť, vracanie.

Po niekoľkých hodinách až dňoch, krvácanie do pokožky a slizníc, tvorba modrín, močenie krvi, krvavá stolica, krvácanie z nosa a ďasien.

Prvá pomoc
Pri náhodnom požití: vypiť 1/2 litra vlažnej vody s 10 tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolať zvracanie, najdlhšie do 10 minút.

Pri zasiahnutí pokožky: odstrániť zasiahnutý odev, dôkladne sa umyť tečúcou vodou a mydlom.

Pri zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom čistej tečúcej vody po dobu 5-10 minút.

Pri nadýchaní prachu: prerušiť prácu s informácií o poskytnutej prvej pomoci.

Antidotom proti pôsobeniu bromadialonu je vitamín K1 – Kanavit. Jeho dávku určí vždy lekár.

Na základe povolenia ÚSKVBL je výrobok schválený pre použitie v poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach bez pripomienok.

Hmotnosť 0,150 kg

×