Trávnik, trávové semeno

Osivo na založenie trávniku okrasného aj úžitkového.