Substráty pre suchomilné a stredomorské rastliny

Substráty používané na pestovanie kaktusov, sukulentov a rastlín z oblastí Stredozemného mora a Jadranu.