Floraservis

Floraservis je súkromnou rodinnou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 1992. Krátko po jej vzniku sa etablovala na slovenskom trhu ako firma zo zameraním na výrobu a distribúciu malospotrebiteľského balenia prípravkov na ochranu a výživu rastlín a ďalej sa dynamicky rozvíja. Neskôr pribudla výroba kvapalných a vodorozpustných hnojív z vlastnej produkcie. Momentálne ponúkame obchodným partnerom na Slovensku viac ako 60 druhov kvapalných a práškových prípravkov na ochranu rastlín, viac ako 30 druhov biologických, pomocných a ostatných prípravkov, cez 60 druhov biocídov a prípravkov proti škodcom, viac ako 60 druhov kvapalných, vodorozpustných a granulovaných hnojív, kompletný sortiment bazénovej chémie, enzymatických prípravkov a množstvo doplnkového sortimentu. Vo svojom sortimente ponúkame prípravky renomovaných svetových výrobcov ako sú napr. Bayer, Syngenta, BASF, Dow AgroSciences, DuPont de Nemours, NeraAgro, Makteshim Agan, Chemtura Europe B.V., Agriphar S.A., Nihon Nohyaku, Nippon Soda, Nissan Chemicals, ValentBioscienceis Corporation, Feinchemie Schwebda GmbH, Monsanto Europa SA, Stähler Agrochemia GmbH, Duslo Šaľa, Everstar, Degussa AG, Agroracio, Miller Chemical, Asahi Chemicals, Pokon Nederland BV, Bros Sp.j., Unichem d.o.o., Nufarm GmbH, Agrochemia a.s., Leili, AOZT Baltkonverzia, Al Tech S.A.R.L., Bio Enviro, Chemoform a iných. Vďaka modernej a širokej technologickej základni, vysokokvalitným baliacim automatom, neustálemu zlepšovaniu a dopĺňaniu technológií, dodržiavaniu všetkých bezpečnostných parametrov balení (obalové materiály, zatavovacie fólie, detské poistky, odtrhové uzávery …), pri zabezpečení dokonalého a kvalitného vyčistenia a dekontaminácie baliacich liniek pre každý prípravok, vysokej produkcii v danom segmente, širokej ponuke výrobkov s atraktívnym balením, profesionálnemu a zodpovednému prístupu zamestnancov spoločnosti sme sa stali krátko po svojom vzniku najväčším slovenským výrobcom malospotrebiteľských balení prípravkov na ochranu rastlín.