PROPHER

Spoločnosť s ručením obmedzeným PROPHER bola založená v roku 1991. Základnou činnosťou firmy od jej vzniku je výroba prostriedkov k signalizácii výskytu a regulácii množstva hmyzích škodcov. V priebehu rokov sa spoločnosť PROPHER stala najväčším výrobcom feromónových prípravkov v Českej republike. V súčasnej dobe zaujíma pevné miesto na našom trhu so špeciálnymi prostriedkami proti hmyzím škodcom.

Spoločnosť spolupracuje s poprednými európskymi a svetovými partnermi. Podieľa sa aj na výskume a vývoji nových feromónov vrátane ich aplikácie.