Spoločnosť Rokosan má viac ako 25 ročnú históriu úspechov na trhu. ROKOSAN má tri hlavné divízie zamerané na výrobu organických a organo-minerálnych hnojív, prenájom priemyselných a obchodných priestorov a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vo forme fotovoltaických solárnych elektrárni s celkovým výkonom 4,5 MW. Všetky naše aktivity a projekty sú v harmónii s ochranou životného prostredia a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a obchodu.

Navyše, v prípade divízie hnojív, sme vyvinuli vlastnú a jedinečnú technológiu, ktorá získala patent v USA v roku 2013, v Čínskej ľudovej republike v roku 2015 a rovnako aj v Ruskej federácii v roku 2019 a na Ukrajine v roku 2020.

DIVÍZIA HNOJIVÁ

 • Sme slovenský výrobca komplexnej výživy pre rôzne druhy a typy rastlín s vyše 25 ročnou tradíciou
 • Naše výrobky sú certifikované pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ako BIO hnojivo
 • Predávame a distribuujeme rastlinnú výživu do veľko a malo obchodov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Chorvártsku, Srbsku, Taliansku
 • Aktivity okrem domáceho trhu intenzívne smerujeme na trhy okolitých štátov kde dodávame vybrané druhy produktov, prípadne v spolupráci s potenciálnymi obchodnými partnermi testujeme vybrané druhy hnojív formou prevádzkových pokusov

ČO ROBÍME

 • Venujeme sa komplexnému zhodnocovaniu vybraných druhov produktov živočíšnej druhovýroby, ktoré spracovávame do podoby organických a organicko-minerálnych hnojív
 • Suroviny ktoré používame na výrobu hnojív sú bohatým zdrojom živín v prirodzenej forme s možnosťou využitia pri pestovaní zeleniny a ovocia, pestovaní poľných agro-plodín a možnosťou využitia v lesnom hospodárstve
 • Základné produkty vyrobené spracovaním organických surovín sú v procese výroby ďalej obohacované o minerály a stopové prvky podľa potreby jednotlivých odvetví v ktorých sú hnojivá využívané
 • Vyrábame tekutý keratín pre veľko a malo producentov hnojív
 • Vykonávame ozdravné opatrenia a ošetrenie lesov a lesných porastov pre štátny a neštátny sektor
 • Kvalitu našich hnojív a výsledky ich použitia pri pestovaní jednotlivých plodín pravidelne testuje a formou maloparcelových pokusov vyhodnocuje Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a Centrum Výskumu Rastlinnej Výroby v Piešťanoch (CVRV)
 • V rámci ekologizácie a trvalo udržateľného rozvoja lesného hospodárstva spolupracujeme na vybraných projektoch s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC), Technickou Univerzitou vo Zvolene – Arborétum Borová Hora a pestovateľmi jednotlivých odštepných závodov Lesov Slovenskej republiky. Medzi naše najvýznamnejšie aktivity v oblasti lesného Hospodárstva patrí projekt Revitalizácie lesov kde v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC) realizujeme hnojenie ihličnatých drevín hnojivom Rokohumin formou leteckého postreku. Vďaka tomuto projektu sme od roku 2004 pomohli pri obnove a ozdravení lesných porastov na výmere viac ako 10 tisíc hektárov.
No data was found

×