Dusíkaté vápno PERLKA 1kg Floraservis

Dusíkaté vápno PERLKA 1kg Floraservis.

Viacúčelové, postupne pôsobiace granulované dusíkato-vápenaté hnojivo.

6,50 

Na sklade

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →
Karta bezpečnostných údajov

Dusíkaté vápno PERLKA 3kg Floraservis. Viacúčelové, postupne pôsobiace granulované dusíkato-vápenaté hnojivo.

Osvedčeným prostriedkom spĺňajúcim maximálne požiadavky integrovanej produkcie je dusíkaté vápno PERLKA®. Hnojivo, ktoré sa v pôde rozloží bez zvyšku, nezanecháva rezíduá, nepoškodzuje následné plodiny, neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd a má vynikajúce vedľajšie účinky na buriny, hubovité ochorenia a slimáky.

Použitie dusíkatého vápna PERLKA vám poskytne tieto výhody:
–    Vysokým obsahom vápna (asi 50 % CaO) a organicky viazaného dusíka (asi 20 % N) podporuje prirodzenú úrodnosť pôdy.
–    Priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín postupným a rovnomerným uvoľňovaním živín z hnojiva a šetrí pôdnu vlahu.
–    Zvyšuje rastlinám dostupnosť vápnika, ktorý následne posilňuje ich odolnosť proti poľahnutiu a napadnutiu plesňami a celkovo sa zlepšuje skladovateľnosť pozbieraných produktov.
–    Likviduje napadnutie pozemku slimákmi. Slimáky a ich vajíčka sú likvidované hneď v prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna.
–    Znižuje sa výskyt buriny. V prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna svojimi účinkami v pôde ničí klíčiacu burinu a semená buriny.
–    Likviduje častých pôvodcov hubovitých chorôb rastlín. Výrazne znižuje alebo úplne odstraňuje problémy s výskytom nádorovitosti hlúbovej zeleniny, ako aj problémy s chorobami koreňov alebo stebiel rastlín.
–    Je ideálnym urýchľovačom zrenia kompostov a odstraňuje zápach a hmyz sprevádzajúce zrenie kompostu.

Zloženie, vzhľad a vlastnosti
Viacúčelové, postupne pôsobiace granulované dusíkato-vápenaté hnojivo je tmavošedé až čierne s výrazným zápachom po karbide. Pôsobením vzdušnej pôdnej vlhkosti sa samovoľne rozkladá. Obsahuje min. 40 % kyanamidu vápenatého, 10 – 15 % hydroxidu vápenatého a 0,1 – 3 % síranu vápenatého. Obsah karbidu vápnika neprevyšuje 1 %.

Technické parametre:
celkový dusík ako N v %  19,0
vápnik ako CaO v %   50,0
veľkosť častíc 0,5 mm – 2,5 mm v % min.   90,0

Rozsah a spôsob použitia
Dusíkaté vápno PERLKA® sa aplikuje najneskôr 2 týždne (v lete 1 týždeň) pred výsevom alebo výsadbou nových rastlín na pripravené záhony a zapracuje sa do povrchu ornice. Pôda v čase aplikácie by mala byť mierne vlhká (nie suchá), aby mohol prebehnúť proces premeny v pôde. Iba tak sa môžu uplatniť žiaduce účinky dusíkatého vápna v pôde proti klíčiacej burine, slimákom a pôvodcom hubovitých chorôb a súčasne dodať do pôdy živiny. Ovocné stromy, bobuľoviny, okrasné dreviny a prezimujúce kry sa hnoja dusíkatým vápnom pred pučaním.

Upozornenie
Pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA® používajte gumové rukavice. Dusíkaté vápno PERLKA® sa nesmie dostať do očí! Počas aplikácie zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti. Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na balení výrobku!

Z prírody do prírody
Výroba dusíkatého vápna PERLKA® prebieha v troch fázach výlučne z prírodných surovín, t. j. z vápenca, uhlia a vzdušného dusíka. V prvej fáze sa vápenec rozkladá na pálené vápno (CaO) a oxid uhličitý (C02). V 2. fáze sa zo vzniknutého páleného vápna ?CaO) a uhlia reakciou pri teplote 200°C vyrobí karbid vápnika. V 3. fáze pri teplote nad 1 100°C reaguje karbid vápnika so vzdušným dusíkom za vzniku kyanamidu vápenatého-dusíkatého vápna. Výsledný produkt je práškovitý. Uvoľnený uhlík (C) dáva hnojivu typickú čiernu farbu. Hnojivo pridaním dusičnanu vápenatého granuluje. Kyanamidová forma dusíka v dusíkatom vápne zaručuje jeho rovnomerné a postupné uvoľňovanie v pôde. PERLKA® obsahuje zo všetkých doteraz používaných dusíkatých hnojív najviac vápnika. Dusíkaté vápno PERLKA® pomáha udržovať pôdu kyprú, znižuje jej kyslosť a zvyšuje biologickú aktivitu pôdy, a tak pôdu ozdravuje. Podľa výsledkov zistených dlhodobými pokusmi vykonávaných mníchovskou univerzitou bolo potvrdené, že zo všetkých hnojív používaných vo výžive rastlín jedine dusíkaté hnojivo PERLKA® účinkuje dlhodobo a najpriaznivejšie na biologickú aktivitu pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® je osvedčený prostriedok so základnými hnojivými a s výrazne kladnými vedľajšími (fungicídnymi, herbicídnymi a insekticídnymi) účinkami. V pôde ani rastlinách nezanecháva nežiaduce rezíduá. Tieto jeho špecifické vlastnosti zabezpečia rentabilné výnosy plodín á pomáhajú pri zlepšení zdravotného stavu produkcie a úrodnosti.

Dusíkaté vápno PERLKA® vám zabezpečí:

Zdravý rast
Vyrovnané a dlhotrvajúce pôsobenie dusíka zabezpečí pre vývoj výkonný a schopný koreňový systém, ktorý harmonicky vyživuje rastliny.

Úrodná pôda
Dusíkaté vápno PERLKA® je jedným z mála hnojív s významným podielom vápnika. Obsahuje viac ako 50 % CaO (základnej účinnej zložky). Tým stabilizuje štruktúru pôdy a posilňuje biologickú aktivitu pôdy.

Menej nádorovitosti hlúbovín
Dusíkaté vápno PERLKA® znižuje napadnutie nádorovitosťou hlúbovín. Vyradí zoospóry nádorovitosti hlúbovín v pôde a zabráni klíčeniu dlhodobých, trvalých spór. V napadnutých rastlinách aktivuje vývoj nových jemných koreňových vlásočníc. S dusíkatým vápnom PERLKA® môžete pestovať kapustu aj na pôdach zasiahnutých nádorovitosťou hlúbovín.

Menej burín
Vďaka svojej vedľajšej účinnosti pomáha dusíkaté vápno PERLKA® udržovať porast čistý, bez burín. Dobrá je účinnosť proti klíčiacim burinám, ako aj na vzchádzajúce buriny do štádia 2. listu.

Menej slimákov
V prvých dňoch po aplikácii má dusíkaté vápno PERLKA® vedľajší účinok proti slimákom. Likviduje mladé slimáky aj slimačie vajíčka. Pôsobí tiež pri nízkych teplotách.

Lepšie uskladnenie
Hnojenie dusíkatým vápnom PERLKA® zabezpečí v rastlinnom tkanive nízky obsah nitrátov a zvýšený obsah vápnika. Oboje prináša zlepšenie skladovateľnosti pozbieraných produktov.

Ako pôsobí dusíkaté vápno?
Dusíkaté vápno PERLKA® sa pri styku s pôdnou vlhkosťou hydrolyzuje, pričom vzniká kyanamid a vápno. Vzniknutý kyanamid sa vyznačuje silným pesticídnym (t. j. fungicídnym, fungistatickým, insekticídnym a repelentným) účinkom. Anorganickým katalytickým procesom vrátane mikrobiálneho rozkladu v pôde sa úplne premení na močovinu, ktorá sa ďalej transformuje na čpavkový a nitrátový dusík. Tento proces premeny, ktorý závisí od pôdnej vlhkosti a teploty pôdy, trvá približne 2 týždne. V etape premeny sa dusíkaté vápno PERLKA® uplatní hlavne svojimi účinkami na ničenie semien buriny v pôde, klíčiacej buriny, slimákov, ich vajíčok a ďalej na ničenie pôvodcov hubovitých ochorení koreňov a stebiel. V nasledujúcej etape premeny dusíkatého vápna PERLKA®, ktorá je etapou výživy rastlín a trvá 6-10 týždňov, sa postupne a rovnomerne uvoľňuje dusík vo forme prijateľnej pre rastliny, takže nedochádza k zbytočnému a predčasnému uvoľňovaniu dusíka a k jeho možnému vyplaveniu v nitrátovej forme. Takouto formou sa dusík dlhodobo a v prístupnej forme dostáva ku koreňom rastlín.

APLIKÁCIA
Dusíkaté vápno PERLKA je odporúčané pre:

ZELENINA
–    hrach / dávka 200-300 g/10m2 / 1-2 týždne pred sejbou alebo od vzklíčenia do asi 10cm výšky rastlín
–    veľká fazuľa / dávka 200-300 g/10m2 / 1-2 týždne pred sejbou alebo po zasiatí do doby krátko pred vyklíčením
–    kríčková fazuľa  / dávka 300-400 g/10m2 / medzi siatím a klíčením
–    šalát  / dávka 200-500 g/10m2 / na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou
–    valeriána poľná / dávka 300-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou, pri kontajnerovej sadzbe 1 týždeň pred výsadbou
–    mrkva  / dávka 300-400 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou
–    špenát / dávka 200-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou
–    uhorky / dávka 300-600 g/10m2 / vždy 2-3 týždne pred sadením, resp. výsadbou, tiež ako riadkové hnojenie pred položením fólie. Pri použití po položení fólie pozor, nesmie prísť k zasiahnutiu rastlín dusíkatým vápnom
–    pór, pažítka  / dávka 300-600 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou, príp. výsadbou alebo 300-500g po vyklíčení
–    zeler, rajčiny / dávka 600-1000 g/10m2 / 3 týždne pred výsadbou
–    fenikel stopkový / dávka 300-400 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou
–    hlúboviny (kapusta biela, kapusta červená, kel, karfiol, ružičkový kel, kaleráb) / dávka 300-1000 g/10m2 / na jar asi 3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou / sejbou. 300-400g ako hlavné hnojivo na suché rastliny (nie pri čínskej kapuste) po vyklíčení do zakrytia riadkov
–    reďkovka  / dávka 300-500 g/10m2 / na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred sejbou
–    špargľa  / dávka 400-500 g/10m2 / hneď po vyklíčení buriny až dovtedy, kým je špargľa prístupná bez rizika poškodenia. Ako hnojivo do riadkov na prihrnutie pred zakrytím
–    cibuľa, vňaťková cibuľa  / dávka 300-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou alebo na vyklíčený porast (od 5-10 cm výšky rastlín) alebo 2-3 týždne po výsadbe rovnomerne aplikovať na záhony. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché
–    rebarbora / dávka 400-800 g/10m2 / skoro na jar pred vypučaním

OVOCIE
–    jahody / dávka 300-500 g/10m2 / 14 dní pred výsadbou alebo po zbere. Na jar na suché rastliny 300g, príp. 500g po zbere

ZEMIAKY
–    dávka 300-500 g/10m2 / na redukciu drôtovcov pred kopcovaním (za sucha už pred výsadbou). Na ochranu pred burinami od doby výsadby do doby krátko pred vyklíčením aplikovať na kopce v čase najväčšieho rastu burín

OVOCNÉ STROMY, OKRASNÉ KRY A BOBUĽOVINY
–    dávka 300-500 g/10m2 / od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním

KUKURICA SIATA
–    dávka 100-150 g/10m2 / pri sejbe pod pätu
–    dávka 300-400 g/10m2 / pred sejbou so zapravením do pôdy

OBILNINY
–    dávka 200-300 g/10m2 / základné hnojenie pred sejbou so zapravením do pôdy
–    dávka 250-400 g/10m2 / regeneračné hnojenie

OKRASNÉ DREVINY, IHLIČNANY
–    dávka 300-500 g/10m2 / na jar pred pučaním. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché!

OBNOVA TRÁVNIKOV
–    dávka 400-500 g/10m2 / 2 týždne pred vysiatím ľahko zapracovať do pôdy

KOMPOSTOVANIE
–    dávka 1000 g/10m2 / každú vrstvu odpadu vysokú 20-25 cm posypať asi 100g/m2

Odporúčame aplikovať hnojivo PERLKA do mierne vlhkej pôdy (nie suchej) iba tak sa môžu prejaviť žiaduce pesticídne účinky.

ZELENINA
Dusíkaté vápno PERLKA® je ideálne hnojivo na pestovanie zeleniny.
Jeho rovnomerné pôsobenie s obsahom dusíka a vápnika v kombinácii s jeho účinkom proti burinám, chorobám a škodcom ho odlišujú od všetkých ostatných hnojív. Z tohto dôvodu je dusíkaté vápno PERLKA® už mnoho rokov považované za garanta istého zberu a najlepšej kvality.

Rovnomerný a zdravý vývoj s odporúčaním na vysoký zber.
Dusíkaté vápno PERLKA® zabezpečí intenzívny vývoj koreňového systému a zaistí tak harmonický rast mladých rastlín. Aplikácia má ozdravujúci účinok na pôdu. Zabraňuje vývoju škodlivých hubových chorôb šíriacich sa pôdou, ako napr. Sklerotinia, nádorovitosť hlúbovej zeleniny a iné. Použitím dusíkatého vápna PERLKA® sa likvidujú škodcovia zeleniny, ako sú napríklad drôtovce a slimáky. Aplikácia zároveň pôsobí proti burinám až do štádia 4 listov.

Dusíkaté hnojivo kombinované s vápnikom.
Hnojenie dusíkatým hnojivom PERLKA® zabezpečí nízky obsah nitrátov v zelenine a zvýši obsah vápnika, ktorý posilňuje rastlinné pletivá. Rastliny sú odolné a zdravé, zlepšuje sa tiež pozberové uskladnenie kultúr.
Obsah vápnika nachádzajúci sa v dusíkatom hnojive PERLKA® posilňuje rastlinné pletivá.

KAPUSTA – HLÚBOVÁ ZELENINA
Dusíkaté vápno PERLKA® zabezpečuje vďaka vyrovnanému a dlhotrvajúcemu pôsobeniu dusíka harmonický výživný stav hlúbovej zeleniny. Obsah vápnika stabilizuje pôdnu štruktúru a posilňuje biologickú aktivitu pôdy.

Menej nádorovitosti
Dusíkaté vápno znižuje napadnutie nádorovitosťou hlúbovej zeleniny. Vyradí zoospóry nádorovitosti hlúbovej zeleniny v pôde a zabráni klíčeniu dlhodobých, trvalých spór. Pri napadnutých rastlinách aktivuje vývoj nových jemných koreňových vlásočníc. S dusíkatým vápnom môžete pestovať kapustu aj na pôdach zasiahnutých nádorovitosťou hlúbovej zeleniny.

Lepšie uskladnenie
Hnojenie dusíkatým vápnom PERLKA® zabezpečí nízky obsah nitrátov a zvýšený obsah vápnika v tkanivách rastlín. Obidvoje prináša zlepšenie pozberového uskladnenia kultúr.

Jednorazová aplikácia na plochy s akútnou nádorovitosťou hlúbovej zeleniny
Dávka: 1000 g/10m2
Pred výsadbou, prípadne pred siatím, odporúčanú dávku rovnomerne zapravte do drobnohrudkovitej štruktúry (asi do 15 cm obrábanej hĺbky). Odstup od výsadby 2-3 týždne!

Delená aplikácia na plochy s latentnou nádorovitosťou hlúbovej zeleniny
Dávka: 400 – 600 g/10m2
Dávku rovnomerne zapravte pred výsadbou, prípadne pred siatím, do drobnohrudkovitej štruktúry (asi 15 cm obrábaného profilu). Dodržte odstup od výsadby asi 14 dní!
Dávka: 400 – 500 g/10m2
Aplikujte po vzídení, prípadne od štádia 4. listu. Dobrý vedľajší účinok proti burinám!

KUKURICA
Dusíkaté vápno PERLKA® predstavuje pre kukuricu stabilný dusík a dobrú hygienu pôdy.
Obmedzuje výskyt drôtovcov a slimákov. Udržuje pôdu v dobrom zdravotnom stave. Oslabuje napadnutie hubovitými chorobami, ktoré prežívajú v pôde ako Fusarium, Helmintosporium. Bráni klíčeniu buriny a znižuje tlak zaburineného porastu. Svojím obsahom živín zabezpečuje optimálny vývoj mladých rastlín. Likvidácia spór hubovitých chorôb sa následne prejavuje znížením mykotoxínov v siláži vyrobenej z kukurice hnojenej dusíkatým vápnom.

Hnojenie pod pätu
Dávka: 150 g/10m2
Odporúčanú dávku na hnojenie pod pätu možno aplikovať v zmesi s ďalšími hnojivami, napr. Amofos. Zmes hnojív sa však neodporúča skladovať. Pozor na správnu vzdialenosť vlečných „botiek“- minimálne päťcentimetrový odstup po boku riadkov s vysiatou kukuricou pri zapracovaní do pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® sa postará o plynulý vývin mladých rastlín a redukuje škody spôsobené drôtovcami.

Plošné hnojenie
Dávka: 300 – 400 g/10m2
Odporúča dávka sa aplikuje v čase medzi siatím a vyklíčením. Toto množstvo zníži súčasne výskyt chorôb, ako je Fusarium, Helminthosporium a sneť kukuričná. Doplňujúce herbicídne pôsobenie je najúčinnejšie pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA®

V prípade silného výskytu drôtovcov by sa malo použiť morené osivo. Ako ukázali výskumy, aj dusíkaté vápno PERLKA® – hnojenie pod pätu, výrazne redukuje drôtovce.

OBILNINY
Hnojenie obilnín dusíkatým vápnom PERLKA® umožní zbierať najvyššie výnosy. Dnešný systém hospodárenia, keď je obilnina pestovaná po obilnine, sa v pôde zvyšuje výskyt niektorých škodcov, ako sú slimáky, alebo pôdnych chorôb, ako napríklad Fusaria, Helminthosporioza a Typhula, ktoré spôsobujú vysoké straty výnosov. Hnojenie dusíkatým vápnom týchto škodlivých činiteľov ničí a zlepšuje pôdnu hygienu. Taktiež urýchľuje premenu pozberových zvyškov a znižuje výskyt infekcií v následných plodinách. Pre svoj vyrovnaný obsah dusíka a účinnosť vápna zabezpečuje robustné a zdravé produkty.

Dusíkaté vápno PERLKA® zlepšuje pôdnu hygienu.

Ozimné obilniny: jesenné hnojenie
Dávka: 200 – 250 g/10m2
Dusíkaté vápno PERLKA® aplikovať buď krátko pred siatím alebo po zasiatí do vyklíčenia, alebo v štádiu od 3. listu – ale nie tesne pred mrazom.
Pôsobením kyanidu sa likvidujú slimáky, škodlivé hubové choroby a klíčiaca burina. Dlho pôsobiaca amoniakálna fáza a čerstvé vápno napomáhajú pri rozklade zvyškov slamy a raste koreňov. Zásoby sa uvoľňujú optimálne postupne počas zimy a ešte na jar majú určité rezervy, ak sa prvá dávka dusíka oneskorí.

Ozimné obilniny: jarné hnojenie
Dávka: 250 – 300 g/10m2
Na dobre vyvinuté porasty môže byť dusíkaté vápno PERLKA® aplikované už ako regeneračná dávka. Inak sa väčšinou používa dusíkaté vápno PERLKA® ako produkčná dávka dusíka do rastovej fázy BBCH 31. Rastliny musia uschnúť, ale pôda má byť ešte vlhká.

Jarné obilniny
Dávka: 250 – 300 g/10m2
Dusíkaté vápno môžete aplikovať buď pred zasiatím (sladový jačmeň) do vyklíčenia alebo od štádia 3. listu, keď sú rastliny suché a pôda pokiaľ možno ešte mierne vlhká.

Aktuálny typ: miešanie hnojív
Prednosti dusíkatého vápna PERLKA® využite aj pri miešaní hnojív. Stabilita účinku N plus hygiena pôdy.

TRÁVNIKY
Svojimi účinkami je dusíkaté vápno PERLKA® veľmi zaujímavé aj na ošetrenie trávnikov. Nesprávne používanie dusíkatého vápna PERLKA® však môže viesť k ich poškodeniu. Aby boli plne využité jeho užitočné vlastnosti, malo by sa dusíkaté vápno PERLKA® používať na trávniky len nasledujúcim spôsobom. Pri obnove trávnika sa pred vysiatím zapraví do vrchnej vrstvy pôdy 40 – 50 g/m2 Pohnojenú plochu treba udržovať vo vlhkom stave až do výsevu trávnej zmesi. Dusíkaté vápno v tom čase potláča väčšinu klíčiacich burín, a tak vytvára dobré podmienky pre rast jednotlivých tráv. Vysoký obsah vápna udržuje povrch pôdy kyprý a napomáha klíčeniu. Pomaly a rovnomerne sa uvoľňujúci dusík zabezpečí niekoľko týždňov žiaduci rast zasiatej trávnej zmesi.
Jestvujúce trávniky môžete hnojiť a ošetrovať dusíkatým vápnom už skoro na jar, pričom je potrebné zabezpečiť aplikáciu rovnomerne a v presnej dávke, a to pomocou rozmetadiel s presným dávkovacím zariadením. Pri prvej aplikácii sa odporúča dávka 20 g/m2 a po 14 dňoch treba aplikáciu zopakovať znovu v dávke 20 g/m2 Týmto ošetrením sa na niekoľko týždňov zabezpečí dobrý hnojivý účinok dusíkatého vápna PERLKA® na trávnik, ale okrem toho sa navyše obmedzí alebo úplne vyhubí mach a vyklíčená jarná burina. Na miesta so silným výskytom machu, možno znovu zasiať trávu až o 14 dní.

Dobra rada
Dusíkaté vápno PERLKA možno použiť aj na individuálne ničenie burín, ako napr. púpavy. Obsah čajovej lyžičky dusíkatého vápna PERLKA aplikujeme do stredu listovej ružice buriny.

KOMPOSTOVANIE bez zápachu a otravného hmyzu
Kompostovanie kuchynských a záhradných odpadkov na záhrade je dôležitým prínosom k likvidácii odpadkov vôbec. Organické a ďalšie prírodné látky sa tak prirodzeným spôsobom opäť vracajú do obehu. Kompost potom pomáha zlepšovať štruktúru pôdy, zvyšuje biologickú aktivitu pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vlahu a živiny. Pre väčšinu pestovateľov je kompost významným zdrojom humusového hnojiva. Kompostovanie bez použitia dusíkatého vápna PERLKA® sprevádza často výskyt zápachu a stáva sa liahňou veľkého množstva hmyzu, najmä múch.
Organický odpad sa rýchlo a spoľahlivo premení na hodnotný humus, zničia sa larvy múch, slimáky a ich vajíčka, semená burín a pôvodcovia hubových chorôb.

Dusíkaté vápno PERLKA® vďaka svojmu vysokému obsahu vápna a organicky viazanej forme dusíka veľmi priaznivo podporuje biologický proces rozkladu s potlačením pôvodcov veľkej škály hnilôb.

Kuchynský a záhradný odpad sa postupne ukladá vo vrstvách vysokých asi 25 cm, v prípade potreby sa prevlhčí a potom sa posype dusíkatým vápnom PERLKA® v dávke 100g/m2. Keď hromada kompostu dosiahne výšku 1 až 1,2 m, zakryje sa slabou vrstvou zeminy. Asi za 6 mesiacov sa vytvorí kvalitný kompost bohatý na humus. Až po 1 roku sa hromada kompostu zmení na zeminu s bohatým obsahom humusu. V čase zrenia kompostu treba hromadu aspoň raz prehádzať, aby sa zemité časti kompostu dostatočne premiešali aj s vonkajšími vrstvami, ktoré sa tak dostanú dovnútra kompostu a naopak.

SLIMÁKY koniec kalamitám so slimákmi
Slimáky sú v súčasnosti veľkým problémom a v prípade ich kalamitného výskytu doháňajú pestovateľov priam k zúfalstvu. Najmä za vlhkého počasia a dostatku potravy sa slimáky kalamitne premnožia. V prípade priaznivých podmienok majú obrovskú rozmnožovaciu schopnosť (1 pár slimákov má za 1 rok desaťtisíce potomkov). Škodia prevažne v noci, zatiaľ čo cez deň sa ukrývajú. Likvidácia slimákov ručným zberom úspechy neprináša.

Práve tu sa uplatní prekvapujúci účinok dusíkatého vápna PERLKA®. Už pri dávke 30g/m2 sa dostavia výrazné výsledky.

Pri boji so slimákmi sa dusíkaté vápno PERLKA® aplikuje na miesta, kde sa slimáky najviac zdržujú, skoro ráno na vlhkú pôdu.

Treba sa zamerať najmä na okolie miest s výskytom organických zvyškov, t. j. na úbočia, priekopy a okolie hromád a kompostov. Za suchého počasia sa hubiaci účinok zlepší miernym zapracovaním dusíkatého vápna PERLKA® do pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® zároveň zničí i vajíčka slimákov.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Akútna toxicita 4, H302: Škodlivý po požití
Dráždivosť kože 2, H315: Dráždi kožu
Senzibilizácia kože 1, H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Vážne poškodenie očí 1, H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorázová expozícia 3, H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie 3, H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS07
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302: Škodlivý po požití
H315: Dráždi kožu
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Prevencia:
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre

Hmotnosť 1,3 kg

Iné produkty z tejto série

×