HUMIX Univerzál 1l

Komplexné listové a pôdné kvapalné hnojivo obsahujúce bioaktívne prírodné látky a mikroelementy určené pre výživu záhradných plodín (pestovanie zeleniny, priesad, kvetov, viniča a ovocia).

7,90 

Na sklade

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →

Humix® Univerzál je špeciálne tekuté hnojivo obsahujúce len bioaktívne prírodné látky nevyhnutné pre rast rastlín.Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Zálievka spôsobuje zvýšenie obsahu mikroelementov a tvorbu humusu, umožňuje vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na rastliny:
V dôsledku intenzívnejšieho rastu sa zvyšuje úrodnosť a kvalita produkcie.
Zvyšuje sa energia klíčivosti a percento vyklíčených semien.
Aktívne podporuje výživu rastlín a stimuluje regeneráciu rastlinných buniek.
Priaznivo pôsobí proti plesnivosti a hubovitosti semien a osiva.
Zvyšuje intenzitu dýchania rastlinných buniek, vplyvom čoho sa skracuje vegetačné obdobie,
u kvetov zvyšuje plochu listov, zväčšuje kvety, zvýrazňuje farby a spevňuje ich stopky.
Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pôdu:
Stimuluje rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov.
Zlepšuje sa celková obrobenosť pôdy, znižuje sa nebezpečenstvo erózií.
Umožňuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné rastlinami.
Zvyšuje účinnosť bežných umelých hnojív tým, že zvyšuje ich využiteľnosť rastlinami, znižuje
ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd.
Zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok.
Priaznivo vplýva najmä u ťažších a ílovitých pôd na štruktúru pôdy.
Spoločné dávkovanie Humix®-u a umelých hnojív znižuje celkovú dávku umelých hnojív.

Chemické zloženie:

Humát draselný min. 2,2% hmot., Draslík (K2O) min. 2% hmot., Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo

Hodnota pH = 12 – 14

Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Na postreky rastlín sa odporúča používať v koncentrácii cca 20 – 50 ml na 10 l vody  (1 uzáver = 10 ml). Pri zálievke odporúčame zvýšiť dávku o 100%. Na 1 ha aplikovať postrekom 3x 2,5 – 3,5 l hnojiva Humix® Univerzál v dávke vody min. 200 l.ha-1. Odporúča sa postrek rastlín opakovať v 7 – 10 dňových intervaloch.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.
Hnojivo Humix® je dobre mieštaľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou hnojiva Humix® je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.
Hmotnosť 1 kg

Iné produkty z tejto série

×