X

Magnicur Finito 50ml

Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu na ochranu proti plesni zemiakov, uhoriek a cibule.

5,60 

Na sklade

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →
Karta bezpečnostných údajov

Dvojzložkový fungicídny prípravok vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu na ochranu proti plesni zemiakov, uhoriek a cibule.

Účinné látky
fluopicolide 62,5 g/l,
propamocarb – hydrochlorid 625 g/l

Pôsobenie prípravku
Za vysokú biologickú účinnosť fungicídu Infinito zodpovedajú dve originálne účinné látky.
Vďaka ich synergickému pôsobeniu sú patogénne huby atakované vo všetkých významných fázach ich vývojového cyklu, čo zaručuje mimoriadnu spoľahlivosť účinku a minimalizuje riziko vzniku rezistencie.
Fluopicolide je novinkou medzi fungicídnymi molekulami a prvým reprezentantom novej chemickej skupiny acylpicolidov.
Pôsobí translaminárne a vykazuje preventívny, kuratívny i antisporulačný účinok. V ošetrených rastlinách je akropetálne redistribuovaný xylémom.
Účinkuje vo viacerých vývojových fázach patogéna, a to už niekoľko minút po aplikácii. Pôsobí antisporulačne – zabraňuje uvoľňovaniu, mobilite a klíčeniu spór.
Zároveň inhibuje rast mycélia vo vnútri rastlinných pletív.
Do spektra účinnosti fluopicolide patrí široká škála hubových patogénov z triedy Oomycetes, najmä Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli, Peronoplasmopara cubensis, Plasmopara viticola, Peronospora destructor a Pythium spp.
Propamocarb – hydrochlorid je osvedčená plne systémová účinná látka vyznačujúca sa originálnym mechanizmom účinku.
Inhibuje produkciu a klíčenie zoospór, zároveň zabraňuje rastu mycélia. Je prijímaná listami, stonkami a čiastočne i koreňmi. Akropetálne je rozvádzaná do celej rastliny.
Finito Magnicur teda pôsobí systémovo i translaminárne. Vytvára tým optimálne podmienky pre komplexnú ochranu celých rastlín, vrátane nových prírastkov.
Vyvážená kombinácia novej účinné látky fluopicolide s propamocarbom – HCL zabezpečuje výbornú účinnosť prípravku proti všetkým známym kmeňom plesne zemiakov vrátane kmeňov vykazujúcich rezistentciu voči starším účinným látkam.

Odporúčania pre aplikáciu
Maximálne zhodnotenie predností prípravku Finito Magnicur ponúkajú preventívne aplikácie realizované v súvislom bloku 2-3 po sebe idúcich ošetrení v období intenzívneho rastu vňate.
Prípravok vykazuje aj účinné kuratívne pôsobenie (24 – 48 hodín po vzniku infekcie).
Optimálne by však aplikácie mali byť vykonávané preventívne na základe signalizácie v intervale 7-10 dní ako súčasť postrekového programu proti plesni zemiakov.
Pri absencii signalizácie sa s ošetrovaním začína spravidla pri uzatváraní riadkov.
Odporúčaná aplikačná dávka 1,5 l/ha môže byť, v rámci registrovaného rozpätia (1,2 – 1,6 l/ha), prispôsobená intenzite infekčného tlaku a očakávanému odstupu medzi jednotlivými aplikáciami.
Vďaka výraznému antisporulačnému pôsobeniu Finito Magnicur veľmi účinne zabraňuje prenosu infekcie na hľuzy, je preto vhodné aj na záverečné ošetrenia.
V priebehu jednej sezóny je však možné vykonať maximálne 3 aplikácie týmto prípravkom.
Ošetrenia by zároveň nemali presiahnuť 50% z celkového počtu fungicídnych zásahov.
Aplikáciou schválenými postrekovačmi za použitia 200-600 l kvapaliny na ha je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie rastlín.
Dávku vody je nutné prispôsobiť vývojovej fáze porastu.
Neodporúčame používať zbytočne veľké množstvá vody, aby nedochádzalo k zníženiu koncentrácie prípravku a k následnému stekaniu postrekovej kvapaliny z ošetrovaných rastlín.
Prípravok nevykazuje odrodovú citlivosť a je ho možné bez obmedzení použiť pre akýkoľvek úžitkový typ zemiakov.
Účinnosť prípravku Finito Magnicur nie je závislá na teplote. Pred použitím je vhodné prípravok riadne pretrepať.
Odmerané množstvo prípravku sa vleje do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania sa doplní na potrebný objem. Optimálne je využitie predmiešavacieho zariadenia.
Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné čo najskôr spotrebovať. Po aplikácii môžu byť vysievané akékoľvek následné či náhradné plodiny.

Odstup zrážok po aplikácii
Finito Magnicur je vysoko odolné voči zmyvu dažďom. Ak dôjde k jeho zaschnutiu na povrchu listov, následné zrážky jeho účinnosť už neznižujú.
K zaschnutiu postrekovej kvapaliny dochádza spravidla do jednej hodiny po aplikácii.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Hmotnosť 0.050 kg

Vážený zákazník,
vopred by sme Vás chceli upozorniť a ospravedlniť sa za zdĺhavejšie vybavenie Vašich objednávok. Zdržanie je spôsobené enormným navýšením objednávok po uzatvorení kamenných prevádzok, z toho vyplývajúc aj potreby doplňovania produktov na náš sklad. Našou snahou je zákazníkovi odoslať objednávku v plnom rozsahu, tovar doplňujeme, pokiaľ možno obratom, stane sa však, že nám je dodaný neskôr. Ešte raz sa ospravedlňujeme za túto extrémnu situáciu a uisťujeme Vás, že urobíme všetko pre to, aby sme Vašu objednávku expedovali v čo najkratšom čase.

×