Semenárstvo s.r.o.

slovenská rodinná semenárska firma s tradíciou od roku 1993, kedy dlhoročný agronóm a odborník na osivá Ing. Jozef Kupča (v súčasnosti už „Starký Jojo“) začal po rokoch praxe v oblasti výroby a množenia osív v štátnych semenárskych monopoloch (SEMEX, SEMPRA) samostatne podnikať ako živnostník pod hlavičkou firmy “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” a týmto spôsobom napĺňať svoje sebarealizačné túžby.

Ako bývalý pracovník štátneho podniku Semex (slovenský monopol pre výrobu a šlachtenie osív) sa venoval predovšetkým množeniu osív, ich registrácii a prihlasovaniu do listiny registrovaných odrôd ako aj baleniu a obchodovaniu s osivami. Postupom času začala prevládať obchodná činnosť nad výrobnou a spoločnosť sa stala ako distribútor vtedajších najväčších domácich výrobcov osív (Semena Veleliby, Seva Flora, neskôr Seva Seed) významným dodávateľom na slovenskom trhu s tzv. “HOBBY” osivami.
V spolupráci so spoločnosťami Semena Veleliby a Sempra Praha sa firma “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” výrazne podieľala na udržiavaní tzv. „Česko-Slovenského“ genofondu zeleninových osív, osív kvetov a liečivých a aromatických rastlín formou výroby a následnej distribúcie a predaja osív odrôd vyšlachtených a pestovaných v bývalom Česko-Slovensku, dokonale prispôsobených na naše klimatické a pôdne podmienky. Zároveň sa spoločnosť čiastočne venovala zastupovaniu prichádzajúcich zahraničných semenárskych spoločností (Nickerson-Zwaan – NL, Agri saaten – DE), ktorým sa otvoril v 90-tych rokoch náš trh.

Prirodzeným vývojom sa spoločnost Semená JK, ktorá bola od začiatku rodinnou firmou, pretransformovala na s.r.o. s názvom Semenárstvo s.r.o. a oprela sa tak o ďalší pevný pilier v podobe prichádzajúcej mladej generácie (synov) starkého Joja.
Naše osivá sú v NATURAL kvalite, geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené.
Zároveň sa snažíme poukazovať na „tradíciu“ odrôd aj uvádzaním ich dátumu „narodenia“ na našich obaloch spolu s ďalšími prehľadnými rozšírenými informáciami ohľadom ich pestovania.

Ponúkaný sortiment je výsledkom dlhoročných dôkladných analýz a štatistík a naplno pokrýva základné potreby a požiadavky slovenských hobby pestovateľov. Všetky nami ponúkané osivá spĺňajú najprísnejšie normy ES.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Spoločnosť Semenárstvo s.r.o. má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa množiteľského materiálu na trh podľa zákona č. 467/2008 Z.z. a je evidovaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave v Zozname evidovaných dodávateľov množiteľského materiálu pod číslom SK3129.

Na sklade

2,50 
Kukurica cukrová supersladká LONGA F1 10g Semenárstvo

Na sklade

0,90 
Rajčiak balkónový BALKONZAUBER 0,2g Semenárstvo

Na sklade

3,80 
Rajčiak kolíkový ARMIRA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,50 
Rajčiak kolíkový BALKAN F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

3,50 
Rajčiak kolíkový BENDIDA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový DORINA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový ELINA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový GEO F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,50 
Rajčiak kolíkový JERGUŠ F1 0,15g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový KALINA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový KAMENA GEO F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový KOM F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,00 
Rajčiak kolíkový MILLA 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,50 
Rajčiak kolíkový ODISEY F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový PARRIS F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,50 
Rajčiak kolíkový REYANA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

1,60 
Rajčiak kolíkový ROZABELLA (TYP BÝČIE SRDCE) 0,2g Semenárstvo

Na sklade

3,00 
Rajčiak kolíkový ROZALINA ROSSA F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

2,80 
Rajčiak kolíkový RUEN F1 0,1g Semenárstvo

Na sklade

3,80 
Rajčiak kolíkový RUGBY F1 0,1g Semenárstvo

×