Semenárstvo s.r.o.

slovenská rodinná semenárska firma s tradíciou od roku 1993, kedy dlhoročný agronóm a odborník na osivá Ing. Jozef Kupča (v súčasnosti už „Starký Jojo“) začal po rokoch praxe v oblasti výroby a množenia osív v štátnych semenárskych monopoloch (SEMEX, SEMPRA) samostatne podnikať ako živnostník pod hlavičkou firmy “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” a týmto spôsobom napĺňať svoje sebarealizačné túžby.

Ako bývalý pracovník štátneho podniku Semex (slovenský monopol pre výrobu a šlachtenie osív) sa venoval predovšetkým množeniu osív, ich registrácii a prihlasovaniu do listiny registrovaných odrôd ako aj baleniu a obchodovaniu s osivami. Postupom času začala prevládať obchodná činnosť nad výrobnou a spoločnosť sa stala ako distribútor vtedajších najväčších domácich výrobcov osív (Semena Veleliby, Seva Flora, neskôr Seva Seed) významným dodávateľom na slovenskom trhu s tzv. “HOBBY” osivami.
V spolupráci so spoločnosťami Semena Veleliby a Sempra Praha sa firma “Semená JK – Ing. Jozef Kupča” výrazne podieľala na udržiavaní tzv. „Česko-Slovenského“ genofondu zeleninových osív, osív kvetov a liečivých a aromatických rastlín formou výroby a následnej distribúcie a predaja osív odrôd vyšlachtených a pestovaných v bývalom Česko-Slovensku, dokonale prispôsobených na naše klimatické a pôdne podmienky. Zároveň sa spoločnosť čiastočne venovala zastupovaniu prichádzajúcich zahraničných semenárskych spoločností (Nickerson-Zwaan – NL, Agri saaten – DE), ktorým sa otvoril v 90-tych rokoch náš trh.

Prirodzeným vývojom sa spoločnost Semená JK, ktorá bola od začiatku rodinnou firmou, pretransformovala na s.r.o. s názvom Semenárstvo s.r.o. a oprela sa tak o ďalší pevný pilier v podobe prichádzajúcej mladej generácie (synov) starkého Joja.
Naše osivá sú v NATURAL kvalite, geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené.
Zároveň sa snažíme poukazovať na „tradíciu“ odrôd aj uvádzaním ich dátumu „narodenia“ na našich obaloch spolu s ďalšími prehľadnými rozšírenými informáciami ohľadom ich pestovania.

Ponúkaný sortiment je výsledkom dlhoročných dôkladných analýz a štatistík a naplno pokrýva základné potreby a požiadavky slovenských hobby pestovateľov. Všetky nami ponúkané osivá spĺňajú najprísnejšie normy ES.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Spoločnosť Semenárstvo s.r.o. má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa množiteľského materiálu na trh podľa zákona č. 467/2008 Z.z. a je evidovaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave v Zozname evidovaných dodávateľov množiteľského materiálu pod číslom SK3129.