SEMO

Spoločnosť SEMO bola založená v roku 1994 ako spoločnosť s ručením obmezdeným a od apríla 2009 podniká ako akciová spoločnosť. SEMO a.s. sídli v Smržicích, okres Prostějov. Spoločnost SEMO a.s. je významná česká spoločnosť zaoberajúca sa šľachtením, produkciou a predajem osív zeleniny, kvetín, liečivých a aromatických rastlín. Nadviazala na viac než 50ročnú tradíciu miestneho šľachtenia, ktorá je spojená s bývalou Šľachtiteľskou stanicou zeleniny.

Šľachtiteľský program sa zameriava predovšetkým na zeleninu plodovú a koreňovú, šalát, cibuľu a záhradný hrášok. Zakladá si na vysokej kvalite svojej produkcie. Každé osivo, ktoré opustí brány, musí spĺňať firemné normy, ktoré sú v prípade klíčivosti a čistoty výrazne prísnejšie, ako stanovuje vyhláška MZE a normy EU. Požiadavky na PROFI osivo sú najnáročnejšie a na jeho prípravu používa iba tie najlepšie časti. Samozrejmosťou je vysoká úroveň skladovania a pravidelná kontrola kvality skladovaných osív. Obchodná politika je založená na kvalite predávaných osív i na prepracovanom servise pre zákazníkou.