Sú to poľné kultúrne rastliny, ktoré človek pestuje najmä na kŕmenie hospodárskych zvierat a zabezpečujú zvieratám kvalitnú výživu. Tak isto sú dôležité aj pre zvyšovanie úrodnosti pôdy a majú aj veľký ekologický význam, pretože po celý rok chránia pôdu pred vodnými a veternými vplyvmi. Pestujeme ich v nížinách aj vo vyšších polohách. Vo všetkých oblastiach majú nezastupiteľnú úlohu v rámci osevných postupov pri zvyšovaní úrodnosti.

×