Bábolna Bio

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. bola založená v roku 2000 ako dcérska spoločnosť BÁBOLNA BIO Kft.
Za posledných 20 rokov už ako súkromnej spoločnosti sme dosiahli úspechy ako čisté európske mestá ( Budapešť je mesto bez potkanov už od 1971). Zavedenie ochrany proti švábom vypudením . Bez insekticídna ochrana proti mravcom faraónom . Zavedenie ochrany proti holubom na Slovensku. Bez insekticídne pasce v plnom sortimente ako jediný dodávateľ.
Cieľom našej spoločnosti je dlhodobo na pevných základoch a tiež na základe sezónnosti škodcov operatívne vedieť poskytnúť profesionálne služby tak pre obyvateľstvo v rámci distribučných partnerov ako i pre odborne spôsobilé osoby a profesionálne firmy.
Každoročne pripravovať nové postupy a prípravky konkurenčné v oblasti hygienickej služby a v oblasti regulácii škodcov. Pre tento cieľ využívame vlastné vývojové kapacity a úzko spolupracujeme s významnými medzinárodnými spoločnosťami v prospech konečných spotrebiteľov.
V súčasnosti je najväčšou výzvou splniť podmienky v rámci vzájomného uznania pre existujúce biocídne výrobky v EÚ a na Slovensku po zaradení účinných látok do Príloh I/IA Smernice 98/8/ES.
BÁBOLNA BIO sa priamo podiela na obhajobe dvoch účinných látok: bromadiolon a S-metoprén a tiež aktívne spolupracuje na obhajobe ďalších látok s inými významnými partnermi .
V roku 2011 BÁBOLNA BIO odovzdala pre EÚ úrady kompletnú dokumentáciu pre sedem formulácií s účinnou látkou bromadiolon . Týmto sme zabezpečili aj pre Vás kontinuitu pre dlhodobý výkon Vašej činnosti v rámci deratizačných činností a ochrane proti hlodavcom .
Veríme, že aj naším ponúknutým sortimentom Vám ponúkneme možnosť presadzovania sa aj súčasných v krízových podmienkach .

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. od založenia v roku 2000 sa stala aktívnym členom Cechu profesionálov DDD na Slovensku www.cechprofesionalovddd.sk , aj v Českej republike v rámci Sdružení DDD.