Rašelina Soběslav

V 30 rokoch 20.storočia sa rašelina začala využívať pre záhradníctvo a poľnohospodárstvo. Do tejto doby sa rašelina v juhočeskom kraji ťažila a slúžila ako kurivo v domácnostiach. Ťažba tejto suroviny predstavovala veľmi ťažkú ​​prácu, pretože sa vyrýpávala rýľmi alebo upravenými želiezkami do hĺbky až troch metrov. Vyrýpaná rašelina tzv. Borky sa potom odvážali na traktoroch na sušenie, kde sa stavali do stĺpikov a po uschnutí sa uskladňovali pre použitie.

V roku 1948 vznikol národný podnik Rašelina Soběslav a to zapracovaním súkromných podnikov a organizácií, ktoré sa v tejto dobe zaoberali ťažbou a spracovanie rašeliny. Sídlom n.p. Rašelina sa stali České Budějovice.

Po roku 1955 spoločnosť prešla na novú ťažobnú metódu – frézovanie za pomoci špeciálnej techniky. Do tej doby nebola vybavená takmer žiadnou technikou a ťažba bola vykonávaná ručne za pomoci len jednoduchej mechanizácie, ktorú predstavovali transportné pásy. Frézovanie znamenalo úplný zvrat v ťažbe rašeliny a s tým súvisiaci rýchly rozvoj spoločnosti. Bola otvárané nové ťažobné ložiská, vznikali nové ťažobné a spracovateľské závody a technologické linky po celej republike. V roku 1960 sa sídlo spoločnosti presunulo do Sobeslavi. Národný podnik Rašelina sa stal výhradným dodávateľom rašeliny a výrobcom kompostov pre poľnohospodárstvo v celej republike.

V roku 1967 sa už rašelina začala baliť do vriec a v tom istom roku bola tiež zahájená ambulantná výroba kompostov závodom Planá.

V polovici sedemdesiatych rokov bola zahájená výroba kůrorašelinových substrátov na závode Soumarský most. O desať rokov neskôr potom spoločnosť rozšírila svoj výrobný program o pestovanie zelene. V roku 1988 mala Rašelina už celkom 17 samostatných závodov, zamestnávala 453 pracovníkov, kedy jej ťažba predstavovala 303 tis m3.

Od 1. januára 1994 vznikla Rašelina a.s. formou kupónovej privatizácie. Majoritným vlastníkom firmy Rašelina a.s. je spoločnosť CiMS a.s.

V roku 1998 sa začali transformačné kroky, ktoré naštartovali iný a prenikavejší smer spoločnosti a jej celkové ozdravenie. Hlavná pozornosť bola nasmerovaná do zefektívnenie a optimalizácie výrobného procesu, do rozvoja informatiky, rozšírenie produktov výroby a nájdenie nových trhov.

Od roku 1999 Rašelina a.s. už hospodári bez výraznejších vplyvov minulosti, pričom neustále investujeme do nových technológií s cieľom zvyšovať produktivitu práce, čo je a bude vždy našou prioritou.

Od roku 2002 získavame certifikáty ISO, BIOKONT a ďalšie. Našou snahou je sa neustále rozvíjať a byť konkurencie schopní na súčasnom trhu.