Substráty pre trávnik, okrasné dreviny a rastliny

Substráty používané na zlepšenie kvality pôdy pre trávnik. Substráty používané pri výsadbe a presádzaní okrasných rastlín a drevín.